Om ViaEuropa

ViaEuropa bildades 1999 som en av världens första neutrala operatörer av öppna stadsnät. Vi samordnar nät och leverantörer och tillhandahåller en samlad beställningsportal för beställning och administration av tjänster. 

 

ViaEuropas verksamhet går ut på att se till att den digitala trafiken flyter på felfritt i fiberkablarna och i den digitala infrastrukturen. Vi monitorerar och administrerar även trafiken i näten.

 

Som privatkund kan du inte köpa någon tjänst av oss utan det gör du hos någon av tjänsteleverantörerna som också använder vår applikation BRIKKS. ViaEuropa ser till att infrastrukturen fungerar. Din tjänsteleverantör sköter resten. Genom att ViaEuropa inte är knuten till någon specifik leverantör är konkurrensen om dig som slutkund fri. Resultatet blir ett stort utbud av tjänster till bästa tänkbara pris.

 

 

Kommunikationsoperatörens roll

Som kommunikationsoperatör, främst i öppna nät, är vår roll att erbjuda tjänster som efterfrågas av såväl nätägare, fastighetsbolag som de boende. Vår tanke är att nätet ska vara en öppen marknadsplats där fri konkurrens råder. Nätägaren och de boende ska ha ett stort utbud att välja på till bästa tänkbara pris. Samtidigt tar vi som kommunikationsoperatör ansvar för övervakning och drift av det lokala bredbandsnätet. ViaEuropa har sitt huvudkontor i Lund, med externa samarbetspartners på de orter där ViaEuropas nät finns etablerade.

 

Samarbetspartners

ViaEuropa har samarbete med marknadens ledande hårdvaruleverantörer, såsom Cisco, Ericsson, Extreme, HP och PacketFront. Vi använder endast namnkunniga underleverantörer vid såväl nätprojektering, som vid byggnation och drift av nät. Vi har lokal representation där nät finns genom våra rikstäckande samarbetspartners. Exempel på dessa är Relacom, Cygate och Netel.

 

Läs mer om oss på vår internationella hemsida www.viaeuropa.net

 

 

Kontakt fastighetsägare och BRF

Vill du ha ett snabbt och modernt bredbandsnät i ditt bostadsområde eller bostadsrättsförening? Kontakta oss så berättar vi mer om våra lösningar!

Mailformulär »

 

ViaEuropa Sverige AB
Winstrupsgatan 1
222 22 Lund
Tel 08 - 200 240

Faktureringsinformation

 

Abuse

Vid kontakt med oss gällande abuse-ärenden så önskar vi följande uppgifter: Avsändare, orsak, IP-adress och tidpunkt, kontaktväg för svar.

Anmäl abuse »