Faktureringsinformation

Leverantörsfakturor ställs i första hand ut i e-fakturaformat, men kan under en begränsad tid även acceptera pdf-fakturor till angiven fakturadress enl. ök.

Notera att referens och kostnadsställe skall framgå av fakturainformationen. 

 

ViaEuropa Sverige AB

Faktureringsdetaljer

E-fakturering

EDI identifiering 9293 

Peppol identifiering är 0007:5566944764

 

Alternativ kontaktväg för fakturering

levfaktura@viaeuropa.net

 

Övrig information

Winstrupsgatan 1
222 22 Lund 
Sverige

 

Org.nr 556694-4764

VAT SE556694476401