2019-11-07

*Åtgärdat* Driftsstörning - BRF Lugnet, Malmö

Just nu pågår en driftsstörning som påverkar kunder på Lugna gatan 17, 19 och 21.

Tekniker har felsökt. Reservdel behöver bytas under morgondagen.

*Felet är åtgärdat. 

2019-11-04

*Åtgärdat* Driftsstörning - Offerkällan, LKF, Lund

Just nu pågår ett driftsstörning som påverkar följande områden i LKF, Lund:

Offerkällan

Bullerbyn

Adelsfanan

Fäladstorget

Hillerbarden

 

Tekniker är på väg ut.

 

*Felet är nu åtgärdat.

 

 

2019-10-29

*Arbetet genomfört* Akut underhållsarbete - Malmöhus 22

Under tisdagseftermiddagen kommer vi genomföra ett akut underhållsarbete. Kunderna kan uppleva lite störningar på deras bredbandsanslutning.

*Arbetet är genomfört.

2019-10-24

*Åtgärdat* Driftsstörning - Mjölvägen, Dalby(LKF Fibernät)

Just nu pågår en driftsstörning som påverkar kunder på Mjölvägen i Dalby(LKF Fibernät).

Felet är felanmält till tekniker.

Elektriker hade brytit strömmen pga byte av elcentral.

* Felet är åtgärdat.

2019-10-24

[LKF, Lund] Planerat Avbrott 31/10

Vår underleverantör av Fiber behöver genomföra ett arbete i nätet.


Avbrottet sker natten mellan 31/10 och 1/11 (fram till 07.00) och drabbar följande adresser:

Karhögstorg 2B
Karhögstorg 4B
Mellanvångsvägen 2A-C
Mellanvångsvägen 6B
Sunnanväg 201-237
Östanväg 4,6,8,12, 23, 51

2019-10-16

*Arbetet genomfört* Planerat avbrott 18/10

Fredagen den 18/10 kommer det ske ett planerat driftavbrott som kommer drabba vissa områden i LKF i Lund. 

P.g.a. nybygge så måste vår underleverantör av fiber dra om en existerande fiberkabel och detta innebär ett avbrott den 18/10 mellan kl 09:00 och 15:00.


Drabbade områden:
Fäladstorget
Bullerbyn
Ladugårdsmarken
Fodermarken
Offerkällan
Adelsfanan
Häradsrätten

*Arbetet är nu genomfört.*

2019-10-15

Underhållsarbete - Rådhusrätten

Vi kommer genomföra en omkoppling av fibern för att säkerställa drift för vissa kritiska system inför det stora arbete som Kraftringen kommer genomföra längre fram(vi återkommer med datum). Detta kommer ske på onsdag 16/10 kl.12:00. Kunderna kan komma att märka av ett mycket kort avbrott på sin bredbandsanslutning. Drabbar kunder i området Rådhusrätten i Lund.

2019-10-14

Planerat underhållsarbete

Vi kommer ha ett underhållsarbete på torsdag den 17/10 kl.22:00 - 01:00. Under denna tid kan kunder få störningar på sina bredbands/tv tjänster. Portalen kommer också att påverkas av underhållsarbetet.

2019-10-10

*Arbetet framskjutet* Planerat Driftavbrott LKF 15/10

*Arbetet är framskjutet till ett ännu ej bestämt datum. Vi återkommer med ett nytt datum. Arbetet kommer alltså inte att genomföras den 15/10.*

Tisdagen den 15/10 kommer det ske ett planerat driftavbrott som kommer drabba vissa områden i LKF i Lund. 

P.g.a. nybygge så måste vår underleverantör av fiber dra om en existerande fiberkabel och detta innebär ett avbrott den 15/10 mellan kl 8.00 och 18.00


Drabbade områden:
Fäladstorget
Bullerbyn
Ladugårdsmarken
Rådhusrätten
Fodermarken
Offerkällan
Adelsfanan
Häradsrätten

*Arbetet är framskjutet till ett ännu ej bestämt datum. Vi återkommer med ett nytt datum. Arbetet kommer alltså inte att genomföras den 15/10.*

2019-10-09

Planerat underhållsarbete - LKF, Lund

Kraftringen kommer genomföra ett arbete natten mellan onsdag den 9/10 och torsdag den 10/10, kl. 00.01-06.00.

Följande områden i LKF, Lund kommer bli berörda:

Snäckan, Fossilen, Långskeppet, Modersmålet, Slåttervallen, Kungsgårdarna, Östra Torns by, Nymfen och Diakonissan.